Groene statiegeld

Groene statiegeld

Het Groene-Statiegeld idee is, dat u voor uw “oude” reclame producten, die u destijds bij ons heeft aangeschaft, bij inlevering daarvan, het Groene-Statiegeld retour ontvangt!

Bij elke opdracht wordt direct het Groene-Statiegeld benoemd, dat bij het product hoort.

De waarde wordt dan bij uw eerst volgende opdracht in mindering gebracht.
Zo denken wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan ons milieu en het duurzaam-ondernemen. Dat is ons idee!

Trade plus reclame © | Aanleveringsspecificaties | Vraag naar de voorwaarden!